HADRIAN

HADRIAN - Uygulamalı Ticari Bilimler Dergisi, aşağıdaki alanları kapsayan uygulamalı araştırmaları içeren makaleleri yayınlamaktadır. Dergi yılda 3 kez yayınlanmaktadır.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Finansal Yönetim
 • Tüketimi Özendirici Araştırmalar
 • Bilgi Yönetimi
 • Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları
 • Uygulamalı Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • KOBİ Yönetimi
 • Muhasebe Araştırmaları
 • Uluslarararası Ticaret
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • v.s.


ISSN: xxxx-xxxx