Yazı Gönderme

Siteden yazı gönderme

VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongre Bildiri Başvuru Sitesi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı kaydına gereksiniminiz var mı?
Kayıt sayfasına gidin

Site aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazarlar için rehber

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1. Bildiriler, internet sitesine  adresine erişilerek gönderilmelidir.  http://edergi.akdeniz.edu.tr/index.php/teged/login
2. Bildirilerde, tüm yazarların adları ve çalıştıkları kurum bilgileri olmalıdır.
3. Bildiriler, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç Bölümlerinden oluşmalıdır.
4. Bildiler 500 kelime ile sınırlıdır.

 

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Bildirilerde, tüm yazarların adları ve çalıştıkları kurum bilgileri olmalıdır.
    Bildiriler, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç Bölümlerinden oluşmalıdır.
    Bildiler 500 kelime ile sınırlıdır.
 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.